Referanser

Truls Clementz er for tiden byggherrens KU / SHA-koordinator for Snøporten Utvikling AS, en del av Snøbyen, et byutviklingsprosjekt på Lørenskog. I dette prosjektet er blant annet den nye skihallen SNØ fullført og i drift. Les mer om SNØ «Verdens råeste helårsarena for snøopplevelser»!

Gjennom firmaet Clementz Byggeadministrasjon har Truls de siste 20-30 år bistått byggherrer med rådgiving, prosjektering og byggeledelse. Dette foretaket fusjonerte med Clementz AS fra januar 2020.

Clementz AS kan, i tillegg til SHA, bistå med følgende :

 • rådgiving, prosjektering og byggeledelse innenfor næringsbygg eller bolig
 • rådgiving og kravspesifisering før inngåelse av nye leieavtaler i næringsbygg
 • reforhandling av leieavtaler i næringsbygg
 • utfyllende tilstandsanalyse av næringsbygg eller bolig
 • forhandlinger med entreprenører og utforming av byggekontrakter

De siste 10-15 årene har Truls E. Clementz gjennom firmaet Clementz Byggeadministrasjon/
Clementz AS vært engasjert av byggherrer og leietakere i forbindelse med nybygg, ombygging og rehabilitering.

 • bygging av innendørs skianlegg på Lørenskog (åpnet 2020)
 • bygging av byutviklingsprosjektet Snøbyen på Lørenskog (pågår pr 2020)
 • prosjektering og koordinering av ombygging på Henie Onstad kunstsenter
 • koordinering og bygging av infrastruktur og utomhusarealer i Bjørvika
 • ombygging av kontor- og forretningseiendommer på Aker Brygge i Oslo
 • kontorbygg og bankfilialer i Oslo sentrum
 • kurs- og konferansesenter
 • boligprosjekter med flere enheter
 • bygging av barnehager for Oslo kommune

Ta kontakt med Truls Clementz hvis du ønsker en utfyllende referanseoversikt med kontaktpersoner, etc.