Referanser

De siste 10-15 årene har Truls E. Clementz vært engasjert av byggherrer og leietakere i forbindelse med nybygg/ombygging/rehabilitering av

  • teknisk infrastruktur og utomhusanlegg i Bjørvika (pågående)
  • skihall og servicebygg for Vinterparken AS (pågående)
  • shoppingsentere i Østlandsområdet
  • kontorbygg og bankfilialer i Oslo sentrum
  • større butikker utenfor Oslo sentrum
  • kurs- og konferansesenter
  • boligprosjekter med flere enheter

Nylige innlegg