Prosjektering

I planleggingsfasen foran større rehabiliteringsarbeider eller nybygg er det mange forhold som skal kartlegges. Truls E. Clementz har lang erfaring innen prosjektering og kan bidra med viktig kompetanse. Firmaet har primært jobbet med næringsbygg, men bistår også privatpersoner i forbindelse med nybygg/ombygging av boliger.

prosjektering

Vi kan bistå utbygger/leietaker på følgende områder:

Bistand til utarbeidelse av kravspesifikasjon
(hva skal egentlig bygges eller bygges om)

Bistand til kontakt med og koordinering av planleggingsressurser

Bistand til samordning av planleggingsressurser mot offentlige instanser (byggemelding/ikke byggemelding, tekniske og bygningsmessige krav, etc.)

Utarbeidelse av forprosjekt for små og store oppgaver innen bygg og eiendom

Utarbeidelse av kostnadsrammer og budsjettering

Bistand til utarbeidelse av beskrivelser og tilbudsgrunnlag

Evaluering av forprosjekter, tilbud, kostnadsoverslag, etc. fra tekniske og bygningsmessige entreprenører og leverandører

Bistand til valg av gjennomføringsmetode for små og store arbeider   (entreprise-/leverandørmodell, fremdriftsvurderinger, etc.)

Nylige innlegg