Byggeledelse

Byggeledelse etter behov (byggemøter, fremdriftsmøter og økonomimøter) med disiplinert korrespondanse i referater, etc.

Bistand til forhandlinger med entreprenører og leverandører

Utarbeidelse av kontrakter og avtaler med entreprenører og leverandører

Bistand ved små og store byggearbeider til koordinering og kontroll av utførelse, fremdrift og økonomi

Økonomistyring av små og store byggeprosjekter gjennom eget system for prosjektregnskap

Bistand til styring av delte leveranser og entrepriser i forhold til byggherre, gårdeier, hovedentreprenør, o.l.

Bistand til fortløpende og avsluttende korrespondanse, befaringer og tillatelser fra offentlige myndigheter

byggeledelse

Nylige innlegg