Clementz AS

Clementz AS og Clementz Byggeadministrasjon leverer rådgivingstjenester innenfor byggebransjen til entreprenører, byggherrer, gårdeiere og leietakere. Vi kan blant annet bistå med følgende :

  • rådgiving, prosjektering og byggeledelse innenfor næringsbygg eller bolig
  • rådgiving og kravspesifisering før inngåelse av nye leieavtaler i næringsbygg
  • reforhandling av leieavtaler i næringsbygg
  • utfyllende tilstandsanalyse av næringsbygg eller bolig
  • forhandlinger med entreprenører og utforming av byggekontrakter

Innehaver Truls Erik Clementz har mer enn 30 års erfaring fra bygg- og eiendomsbransjen.

Nylige innlegg